Foal - Inoa de Liam Female OC Skewbald Foal - Inoa de Liam Female OC Skewbald Foal - Inoa de Liam Female OC Skewbald

Inoa de Liam OC

Female Skewbald 1 year old

Genealogy

Fidelgo du Houssoit sBsButton Sitte ogano sitte sBs
Riviera Sitte
Qristelle du Houssoit sBsKsar Sitte
Abbey Road
jaina du lavillon SFbattant du bost *AA*fast *AA*
kalinka iii *AA*
rubeole